A Kéri Technology Kft. minőségpolitikája

A Kéri Technology Kft. stratégiája, hogy a megrendelői követelményeknek, a vonatkozó jogszabályoknak és az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek maradéktalanul eleget téve, a fémtömegcikk gyártás, az egyedi igényeknek megfelelő  alkatrészgyártás, a hegesztés, a szerelés és a kapcsolódó további tevékenységi területeken megbízható partner legyen.

A minőségpolitika minden dolgozóra és beosztásra vonatkozik, annak tartalmát munkatársaink ismerik. A vezetőség feladata, hogy oktatásokkal biztosítsa, hogy a munkatársak a politika tartalmát és a saját tevékenységük kihatását a minőségre, környezetre, illetve a munkabiztonságra vonatkozóan a gyakorlatban is alkalmazzák.

A szervezet hatékony és eredményes kialakítása segít, hogy minden – a termékekre vonatkozó – vevői igényt a Kéri Technology Kft. ki tudjon elégíteni és a kívánt – szerződés szerinti – minőséget le tudja gyártani.
A minőség biztosítása és annak folyamatos továbbfejlesztése minden munkatársunk feladata.

A legfontosabb minőségpolitikai alapelveink a következők    

 • Értékrendszerünkkel összeegyeztethető partnerekkel dolgozunk, ez a szemlélet vonatkozik munkavállalásunkra is. 
 • A vevő elvárásai alapján tervezzük és fejlesztjük termékeink minőségét.
 • A hibamentes gyártás elérése a folyamatok és folyamateredmények monitorozásával és azok állandó fejlesztésével.
 • Elhivatottságunkat a környezetvédelemmel kapcsolatban bizonyítja, hogy a tevékenységünkből adódó környezeti kihatásokat igyekszünk a legalacsonyabb szinten tartani, illetve a gépek, berendezések tervszerű karbantartásával és új környezetkímélő technológiák bevezetésével ezt megakadályozni.
 • A vevői megelégedettség növelése javító intézkedések alkalmazásával.
 • A folyamatok során feltárt és azonosított kockázatokat folyamatos felügyelet alatt tartjuk.
 • A felmerülő lehetőségeket – folyamataink fejlesztése és minőségcéljaink elérése érdekében – törekszünk kihasználni.
 • A munkabiztonsági, munkavédelmi törvények, illetve a hulladékkezelési előírásokat fokozottan betartjuk.
 • A biztonságos munkafeltételek megteremtése és betartatása, valamint biztonságosabb szerszámok, berendezések alkalmazása.
 • A személyes felelősség tudatosítása, motiválása az oktatások segítségével.
 • A gyártási kapacitás javítása folyamatos fejlesztésekkel.

Tófalu, 2021.10.05.